Ви є тут

Психологія міжособистісного спілкування осіб похилого віку


Номер роботи - M 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 Автор: Коваленко О.Г., д. психол.н.

Представлено Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка

Автором здійснено обґрунтування структури, механізмів, чинників, функцій, закономірностей та шляхів розвитку міжособистісного спілкування осіб похилого віку.

Визначено структуру цього спілкування, його функції, механізми, чинники та розроблено модель такого спілкування. Обґрунтовано критерії, визначено рівні, показники міжособистісного спілкування у пізньому віці. Доведено взаємозв’язок між підсистемами психіки особистості похилого віку із структурними складовими її міжособистісного спілкування.

Виявлено динаміку міжособистісного спілкування осіб похилого віку залежно від їхньої здатності коригувати осмислення життя та регулювати власні емоційні стани та пере­живання. Емпірично встановлено специфіку впливу соціально-психологічних чинників на конструктивність міжособистісного спілкування у літньому віці, визначено його закономірності.

Розроблено, апробовано та доведено ефективність психологічної програми оптимізації міжособистісного спілкування осіб похилого віку. Запропоновано психологічні рекомендації фахівцям, особам похилого віку та їхнім родинам з удосконалення ефективності міжособистісного спілкування літніх людей.

 

Кількість публікацій: 63, в т.ч. за тематикою роботи монографія, навчальний посібник, 59 статей (11 – у зарубіжних виданнях), 2 навчальні програми. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 50 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.