Ви є тут

Психокультура та інтеракція в контексті експансії інформаційних технологій в авіаційній галузі


Номер роботи - M 86 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Пономаренко Я.І., Новак Т.В., Бичкова Т.С., к.психол.н.

Представлена Національним авіаційним університетом

Метою роботи є визначення особливостей трансформації інтеракції та психокультури в авіаційній галузі в умовах експансії інформаційних технологій та розроблення рекомендації щодо покращення процесу діяльності спеціалістів у складних операторських системах.

 Техніка настільки стала комп’ютеризованою, що здатна виконувати безліч задач без залучення пілотів. За таких умов постає питання щодо спроможності пілотів отримувати навички та досвід пілотування без допомоги комп’ютеризованих технологій. Що стосується розвитку безпілотних літаків, то постає питання підготовки операторів, що керують даними технічними засобами, їх особливості взаємодії один з одним, їх психокультури. В цілому - про зв'язок психокультури та кваліфікованості. Саме ці особливості, що існують на даний час, зумовлюють зміну та трансформацію як інтеракції, так і психокультури особистості, залученої до діяльності в складних операторських системах, таких як соціо-технічні системи.

Матеріали роботи використовуються при роботі зі спеціалістами авіаційної галузі, в навчальному процесі як з майбутніми спеціалістами операторської діяльності, так і з психологами, що залучені до процесу підготовки фахівців авіаційної сфери, в практичній діяльності психолога та оператора складних ергатичних (технічних) систем та при проведенні професійних тренінгів.

Кількість публікацій: 40, в т.ч. за темою роботи 6 статей, 16 тез доповідей.