Ви є тут

Просторове моделювання впливу сміттєзвалищ на складові довкілля із застосуванням дистанційних методів та геоінформаційних систем


Номер роботи - M 44 ПОДАНА

Представлено Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Автор: Новохацька Н.А., к.т.н.

На основі теоретичних досліджень запропоновано систему екологічного контролю за станом довкілля та техногенно-екологічною безпекою в зоні впливу сміттєзвалищ для ефективного прийняття рішень з питань поводження з відходами,управління охороною навколишнього середовища та запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям.

Розроблено метод виявлення та розпізнавання сміттєзвалищ, який ґрунтується на дистанційному зондуванні Землі. Створено базу даних характеристик полігонів побутових відходів за різними класами та базу даних еталонних об’єктів з тих полігонів для ТПВ, які паспортизовані та мають систему моніторингу. Синтезовано просторову картографічну модель інвентаризації сміттєзвалищ засобами геоінформаційних систем, шляхом обробки та аналізу інформації, отриманої методами космічного моніторингу, та гідрогеологічних даних. Побудовано картографічну прогнозну модель зони впливу при надзвичайній ситуації, а саме, залповому виливу фільтрату із ставка-накопичувача, шляхом просторового моделювання території об’єкту дослідження.

Виконано математичне моделювання міграції фільтраційного потоку та впливу забруднюючих елементів на підземні води, побудовано гідрогеологічний прогноз впливу сміттєзвалищ.

 Результати досліджень використані при формуванні реєстру місць видалення відходів у Київській області та при складанні плану санітарної очистки населених пунктів Київської області в Департаменті екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.

 

Кількість публікацій: 18, в т.ч. за тематикою роботи 5 статей (1 – у зарубіжному виданні), 13 тез доповідей.