Ви є тут

Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України


Номер роботи - M 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Приходченко О.В., к.геол.н.

Представлена Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України.

Роботу присвячено визначенню гірничо-геологічних умов, що впливають на перерозподіл метану в підробленому вуглепородному масиві, та встановленню закономірностей накопичення техногенних ресурсів метану залежно від геологічної будови вугленосної товщі та зміни ступеня метаморфізму вугілля і катагенезу вміщувальних порід.

Встановлено, що для Донецько-Макіївського району характерним є збільшення густоти накопичених техногенних ресурсів метану в підробленому вуглепородному масиві в напрямку з південного заходу на північний схід.

Визначено, що основним чинником збільшення густоти накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках у північно-східному напрямку є збільшення глибини залягання вугленосної товщі, а для вугільних пластів-супутників – збільшення їх кількості та потужності в цьому напрямку.

Встановлено зниження загальної густоти природних ресурсів метану та збільшення густоти накопичених техногенних ресурсів зі збільшенням ступеня метаморфізму вугілля.

Кількість публікацій: 16, в т.ч. 11 статей, 4 тези доповідей, патент на корисну модель.