Ви є тут

Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення


Номер роботи - M 46 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»

Автор: Ткачук М.М., к.т.н., Грабовський А.В., к.т.н., Скріпченко Н.Б.

Роботу присвячено створенню наукових основ забезпечення технічних та тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення шляхом вдосконалення та реалізації методів розв’язання зв’язаної задачі аналізу напружено-деформованого стану з урахуванням контактної взаємодії та геометричного синтезу складно-профільних елементів машинобудівних конструкцій з кінематично-генерованими поверхнями та динаміки віброударних систем на основі їхнього параметричного опису та інтеграції розрахункових моделей різного рівня. Розроблено принципово нові підходи до розв'язання зв'язаних задач геометричного синтезу та аналізу напружено-деформованого стану складно-профільних тіл, а також параметричного синтезу та аналізу динаміки віброударних систем. Запропоновано метод визначення кінематично-генерованих поверхонь та створення скінченно-елементних моделей. Розроблено новий напіваналітичний варіант методу граничних елементів, що відрізняється точним, а не приблизним обчисленням коефіцієнтів визначальних рівнянь. Створено новий метод розв'язання оберненої задачі динаміки віброударних систем, що полягає в ідентифікації часового розподілу сил ударно-контактної взаємодії у віброударних системах.

Спроектовано дослідні зразки гідрооб’ємних та двохпараметричних передач для важких та легкоброньованих машин, силових ланцюгів, які привели до створення працездатних конструкцій з високими ТХ і ТТХ; науково обґрунтовано параметри вдосконаленої віброударної машини для вибивки великого вагонного литва та структура й параметри бронекорпусів сучасних вітчизняних бронетранспортерів. Розроблені в роботі підходи поширюються на проектування загального класу елементів військових та цивільних машин з урахуванням контактної взаємодії.

Кількість публікацій: 118 статей (27 - у міжнародних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 64 (згідно з базою даних Scopus ), h- індекс = 2.