Ви є тут

Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій


Номер роботи - M 37 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова.

Автор: Козловський А.В., к.т.н., Коновалов А.В.,  Грич А.В., к.т.н., Остапенко О.В., к.т.н.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розробки технологій плазмохімічної інтенсифікації процесів в низькоемісійних камерах згоряння газотурбіних двигунів (ГТД) та термосорбційних технологій трансформації скидної теплоти установок автономного енергозабезпечення з охолодженням циклового повітря газопоршневих двигунах (ГПД), які забезпечують підтримання теплового стану двигунів на безпечному рівні і, як наслідок, підвищення їх паливної ефективності та екологічності.

Розроблено методики числового експерименту, схемо-технічні рішення і рекомендації з проектування та конструювання газотурбінних і газопоршневих установок із застосуванням плазмохімічних і термосорбційних технологій стабілізації теплового стану ГТД і ГПД з використанням скидного енергопотенціалу двигунів.

Результати досліджено впроваджені на підприємствах ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", ПАТ "Завод "Екватор", ТОВ "Хладотехніка", ВАТ "Сандора"–"Pepsiсо Україна", м. Миколаїв, а також використовуються в навчальному процесі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

 Економічний ефект від впровадження складає понад 3,5 млн. грн.

Кількість публікацій: 103, в т.ч. 37 статей, 66 тез доповідей. Отримано патент на корисну модель.