Ви є тут

Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування


Номер роботи - M 47 ПОДАНА

Представлено Одеським національним політехнічним університетом

Автор: Дерев’янко О.В., к.т.н.

Метою роботи є підвищення безпеки типової для АЕС України реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення тепломасообмінного устаткування технологічними рідинами для резервного використання в умовах повного електрознеструмлення енергоблоку.

Запропоновано науково обґрунтоване технічне рішення, що сприяє підвищенню безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 завдяки використанню нових електронезалежних удосконалених комбінованих турбоприводів підживлювальних насосів, де в якості композиційного елемента, передвключеного лопаточній турбіні у складі турбоприводу, використовується фрикційно-вихрова турбіна, яка дозволяє виключити в режимах аварійного пуску агрегату ударні навантаження з боку несепарованої вологої пари і конденсату, що може накопичуватися в паропроводах. На основі експериментально отриманих даних вперше досліджено властивості таких бустерних фрикційно-вихрових турбін для систем резервного підживлення технологічного устаткування реакторної установки і виконано аналіз їх пускових характеристик, виявлені можливості оптимізації показників пуску цих апаратів.

Запропоновано нове компонування схем підживлення технологічного устаткування з використанням додаткових резервних електронезалежних приводів насосів підживлення, чим забезпечується надійний теплообмін у відповідному обладнанні енергоблоку, а також можливість резервної подачі аварійного запасу розчину борної кислоти у воду реакторного контуру для зниження ризику реактивносної аварії внаслідок температурного ефекту реактивності, в умовах повного аварійного електрознеструмлення енергоблоку.

Кількість публікацій: 37, в т.ч. 2 монографії, 12 статей (2 - в базі даних Scopus), 6 тез доповідей.