Ви є тут

Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів


Номер роботи - M 19 ПОДАНА

Представлено Інститутом імпульсних процесів і технологій НАН України.

Автор: Зайченко А.Д., к.т.н., , Торпаков А.С., Липян Є.В.

Метою роботи є отримання високозносостійких металоматричних композитів шляхом використання процесів диспергування порошкової шихти, синтезу твердих фаз під час обробки сумішей елементарних порошків високовольтним електричним розрядом в гасі та структуроутворення композиту системи Fe–Ti–C–(B) при іскро-плазмовому спіканні. Створено основи для подальшого розвитку розрядно-імпульсної технології в порошковій металургії в розділі отримання металоматричних композитів. Отримано низку фундаментальних результатів, які полягають у визначенні ефективних режимів високовольтної електророзрядної обробки, що забезпечують інтенсивне диспергування та фазоутворення складових шихти. А обрані режими консолідації забезпечують дрібнозернистість структури та високі показники міцності, твердості, зносостійкості. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати, які розкривають процеси, що відбуваються при високовольтному електричному розряді в дисперсній системі «порошок–гас», а також процесів іскро-плазмового спікання порошкової шихти на основі заліза під тиском. Запропоновано нові підходи підготовки порошкової шихти методом високовольтної електророзрядної обробки в рідині. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач дослідження швидкоплинних процесів, та їх адаптування до конкретної технологічної схеми виготовлення металоматричних композитів. Результати циклу мають значення для сучасного машинобудування, теоретичного та прикладного матеріалознавства.

Кількість публікацій: 89, в т.ч. за тематикою роботи 14 статей (6 - у зарубіжних виданнях), 24 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 3 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 1. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 патентами.