Ви є тут

Основи новітньої фазоваріаційної структурної діагностики об’єктів наноіндустрії та медицини


Номер роботи - M 42 ПОДАНА

Представлено Інститутом металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України.

Автори: д.ф.-м.н. Лізунов В.В., к.ф.-м.н. Лізунова С.В., к.ф.-м.н. Василик Я.В.

Роботу присвячено встановленню фізичної природи суттєвого підсилення прояву дефектів в картині багатократного розсіяння рентгенівського випромінення та розробка на цій базі основ фазоваріаційної неруйнівної діагностики для сучасних матеріалів наноіндустрії та медицини.  

Авторами відкрито фазообумовлене явище взаємопов’язаних дисперсійного (за рахунок вперше встановленої можливості впливу недосконалостей структури на закон дисперсії) та фазоваріаційного (за рахунок вперше запропонованого варіювання фази умовами дифракції) підсилень до 4–6 порядків величини чутливості та принципового поліпшення інформативних можливостей структурної діагностики.

Встановлено механізм додаткового підвищення інформативності фазоваріаційної діагностики, який полягає у відкритій можливості селективно забезпечувати максимальне підсилення прояву послідовно кожного з багатьох типів дефектів та інших недосконалостей кристалів у картинах розсіяння шляхом керованої зміни умов дифракції, та доведено обумовлену багатократністю розсіяння саме дисперсійну фазоваріативну природу такої можливості.

 Авторами побудовано теоретичну тривісьову модель динамічного розсіяння та формування зображень некристалічних (медико-біологічних) об’єктів довільної форми з урахуванням ефектів багатокрастності розсіяння. Запропоновано спосіб фазової рентгенографії некристалічних об'єктів довільних форми і розмірів.

Кількість публікацій: 94, у т.ч. за тематикою роботи 38 статей (у міжнародних виданнях), 12 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 122 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 4 та 156 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5