Ви є тут

Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України


Номер роботи - M 30 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державною установою “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”

Автор: Сундук А.М., д.е.н.,  Мандзик В.М., к.е.н.

Авторами проведено комплексну оцінку вартісних параметрів водних ресурсів України, що передбачає врахування фізичних, ринкових і додаткових характеристик і спирається на всебічний аналіз показників вартості в галузевому та територіальному вимірі, імплементація яких в практику функціонування водного сектору та економічної системи в цілому суттєво посилить ефективність їх розвитку.

Розроблено та поглиблено теоретичні засади реалізації процедури оцінки вартості водних ресурсів, формуванні нових методологічних підходів до проведення оцінки з удосконаленням методики врахування додаткових вартостей ресурсу.

Результати дослідження дають можливість вирішення значної наукової проблеми, яка пов’язана як із залученням вартісних характеристик водних ресурсів до фінансово-економічних процесів, так і пошуком додаткових джерел фінансування розвитку водного сектору України. 

Кількість публікацій: 39, в т.ч. за тематикою роботи 2 науково-методичних видання, 7 статей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 17 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5.