Ви є тут

Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об'єктами


Номер роботи - M 18 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом електродинаміки НАН України.

Автор: Бур’ян С.О., к.т.н. Дорошенко А.Л., Третяк М.В., к.т.н., Приймак М.В.

Розроблено нові наукові основи створення і впровадження у виробництво законів керування електромеханічними системами зі складними технологічними об’єктами, що забезпечують підвищення енергоефективності системи в цілому.

Розроблено математичні моделі насосних комплексів для послідовного, паралельного та змішаного типу з’єднань агрегатів, що у порівнянні з відомими моделями враховують зміну у часі ККД кожного насосу у системі; алгоритми векторного керування машиною подвійного живлення, що забезпечують роздільне керування електромагнітним моментом та головним магнітним потоком електричної машини як по колу статора, так і по колу ротора. Розроблено узагальнюючу модель електромеханічної трансмісії з накопичувачем енергії, яка враховує електродинамічні процеси, що протікають при різних навантаженнях в системі енергоживлення транспортного засобу.

Обґрунтовано нові принципи побудови магнітних систем електричних машин з постійними магнітами та зубцево-пазовою конфігурацією статора, що забезпечують максимальне значення середнього електромагнітного моменту шляхом використання концентраторів магнітного поля.

Економічний ефект досягається за рахунок зменшення енергоспоживання. Застосування електродвигунів з високим ККД, до яких відносять електричні машини з постійними магнітами, в порівнянні з серійним асинхронним електродвигуном серії 4А потужністю 110 кВт дає економію близько 55,36 тис. грн. в рік. Економічний ефект від впровадження енергоефективних методів керування електромеханічними системами в регульованих електроприводах турбомеханізмів сумарною потужності близько 1,2 МВт може складати 1,25 млн. грн. в рік.

Кількість публікацій: 79, в т.ч. за тематикою роботи 45 статей ( 4 - у зарубіжних виданнях), 43 тези доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 патентами.