Ви є тут

Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів та впровадження їх результатів у правотворчу діяльність та навчальний процес


Номер роботи - M 68 НАГОРОДЖЕНА

 

Автор: Бичков А.С.

 

Представлена Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

 

Кількість публікацій: 8 наукових статей.

 

Робота є першою спробою в адміністративно-правовій науці дослідити проблеми адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів. Ґрунтуючись на положеннях міжнародного повітряного права, адміністративного законодавства України,  на основі глибокого аналізу правової базиУкраїни автором  досліджено проблеми адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів.

Наукова новизна роботи полягає в застосуванні авторського підходу до дослідження теоретичних і прикладних питань адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів, обґрунтуванні перспектив щодо нормотворчих і правозастосовних чинників функціонування організаційно-правового механізму і ресурсного забезпечення адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів. Автором сформульовано концептуально нові наукові положення та висновки, що мають важливе теоретичне і практичне значення.

Результати юридичного аналізу правопорушення, розроблення основних термінів, які визначають зміст порушення правил безпеки польотів, можуть бути використані при розробленні нового КУпАП та деяких інших нормативно-правових актів, що сприятиме підвищенню ефективності боротьби з такими правопорушеннями.