Ви є тут

2010, Премії Президента

Номер Назва роботи Презентація
M64 Цикл наукових праць "Реформування системи екологічних податків в Україні" (Кількість коментарів: 0)
1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів (Кількість коментарів: 7)
M2 Цикл наукових праць "Апроксимативні властивості гармонійних та бігармонійних операторів Пуассона на класах локально сумовних функцій" (Кількість коментарів: 0)
M9 Забезпечення надійності та визначення ресурсу енергетичних установок (Кількість коментарів: 0)
M15 Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки прогнозу (Кількість коментарів: 3)
M16 Цикл наукових праць "Нові рішення проблем водопостачання та водовідведення малих населених пунктів України" (Кількість коментарів: 1)
M21 Перколяційно-фрактальні матеріали: властивості, технології, застосування (Кількість коментарів: 9)
M23 Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання (Кількість коментарів: 14)
M25 Структура та функціонування водоростевих угруповань антропогенно зміненої річкової екосистеми (на прикладі річки Тетерів) (Кількість коментарів: 15)
M27 Теоретичне дослідження фундаментальних властивостей термопластичного деформування складених конструкцій технологічної оснастки для обробки матеріалів тиском та магнітно-імпульсного штампування (Кількість коментарів: 2)
M28 Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів (Кількість коментарів: 28)
M33 Цикл наукових праць "Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів" (Кількість коментарів: 13)
M35 Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування (Кількість коментарів: 16)
M42 Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок. (Кількість коментарів: 1)
M43 Цикл наукових праць "Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження" (Кількість коментарів: 4)
M44 Цикл наукових праць "Алгебраїчні методи в математичній фізиці" (Кількість коментарів: 14)
M45 Цикл наукових праць "Тополого-комбінаторні дослідження у теорії напівгруп" (Кількість коментарів: 9)
M46 Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об`єктів (Кількість коментарів: 19)
M47 Фактор людини як пріоритетна складова забезпечення високопродуктивного та безпечного підземного видобутку (Кількість коментарів: 0)
M48 Визначення висотного розподілу іоносферних параметрів методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням складного сигналу (Кількість коментарів: 10)
M51 Цикл наукових праць "Оптимізація складу середовищ вирощування оксидних та галоїдних монокристалів" (Кількість коментарів: 21)
M53 Удосконалення контролю і управління доменною плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні засипу шихти (Кількість коментарів: 6)
M54 Розробка і аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах (Кількість коментарів: 0)
M55 Цикл наукових праць "Рідкісні ядерні та суб’ядерні процеси" (Кількість коментарів: 18)
M59 Індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин (Кількість коментарів: 15)
M60 Цикл наукових праць "Крейдові черевоногі молюски Волино-Поділля" (Кількість коментарів: 1)
M70 Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення (Кількість коментарів: 11)
M73 Підвищення несучої здатності лопаток компресора газотурбінних двигунів з титанових сплавів комплексною фінішною обробкою (Кількість коментарів: 8)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M3 Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот (Кількість коментарів: 18)
M6 Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам (Кількість коментарів: 0)
M12 Цикл наукових праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань" (Кількість коментарів: 21)
M14 Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу (Кількість коментарів: 17)
M34 Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності (Кількість коментарів: 0)
M36 Підвищення якості та безпеки яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування (Кількість коментарів: 3)
M39 Цикл наукових праць "Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів" (Кількість коментарів: 14)
M41 Неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів (Кількість коментарів: 22)
M49 Діагностика вугільних пластів за параметрами масопереносу флюїдів у вугіллі (Кількість коментарів: 0)
M52 Цикл наукових праць "Створення та апробоція високоефективних флуоресцентних зондів для медико-біологічних досліджень" (Кількість коментарів: 12)
M56 Цикл наукових праць "Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині" (Кількість коментарів: 0)
M57 Цикл наукових праць "Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння" (Кількість коментарів: 1)
M58 Цикл наукових праць "Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології" (Кількість коментарів: 8)
M69 Особливості професійного психофізіологічного добору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою (Кількість коментарів: 10)
M77 Розробка та впровадження екологічно безпечного вітчизняного дезінфектанату бровадез плюс (Кількість коментарів: 11)
M79 Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру (Кількість коментарів: 0)
M80 Експериментальна фармакологія похідних бензотіазолу як потенційних нейропротекторів (Кількість коментарів: 0)
M81 Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини (Кількість коментарів: 2)
M84 Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт (Кількість коментарів: 1)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M4 Цикл наукових праць "Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація" (Кількість коментарів: 38)
M5 Цикл наукових праць "Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства: теорія і практика" (Кількість коментарів: 0)
M10 Цикл наукових праць "Історія, теорія та практика соціальної роботи в країнах Європи і в Україні" (Кількість коментарів: 0)
M11 Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами (Кількість коментарів: 17)
M13 Цикл наукових праць "Методика організації соціально-педагогічної діяльності студентських волонтерських груп" (Кількість коментарів: 1)
M17 Організаційно-економічні засади формування регіональної конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки (Кількість коментарів: 0)
M18 Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі (Кількість коментарів: 0)
M19 Цикл наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання" (Кількість коментарів: 6)
M20 Цикл наукових праць "Освітній потенціал: теоретико-методологічні та практичні аспекти формування" (Кількість коментарів: 2)
M22 Цикл наукових праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України" (Кількість коментарів: 5)
M26 Цикл наукових праць "Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки юних спортсменів" (Кількість коментарів: 0)
M29 Цикл наукових праць "Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення" (Кількість коментарів: 16)
M30 Цикл наукових праць "Українська революція 1917 – 1921 рр." (Кількість коментарів: 0)
M31 Цикл наукових праць "Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір в контексті діалогу цивілізацій" (Кількість коментарів: 0)
M32 Формування пізнавальної активності молодших школярів у вальдорфській педагогіці. (Кількість коментарів: 0)
M37 Моніторинг та регулювання ринку праці України (Кількість коментарів: 42)
M38 Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері (Кількість коментарів: 19)
M40 Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку (Кількість коментарів: 0)
M50 Цикл наукових праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України" (Кількість коментарів: 11)
M62 Цикл наукових праць "Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України" (Кількість коментарів: 3)
M63 Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання (Кількість коментарів: 0)
M66 Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження (Кількість коментарів: 0)
M67 Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави (Кількість коментарів: 15)
M68 Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів та впровадження їх результатів у правотворчу діяльність та навчальний процес (Кількість коментарів: 3)
M71 Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А.Г.Терниченка (Кількість коментарів: 28)
M75 Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України (Кількість коментарів: 0)
M76 Цикл наукових праць "Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання" (Кількість коментарів: 0)
M82 Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. (Кількість коментарів: 1)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M7 Динаміка глибоководних гідропідйомів в морській гірничій справі (Кількість коментарів: 0)
M8 Цикл наукових праць "Еколого-фізіологічне обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва" (Кількість коментарів: 5)
M24 Розробка нової теорії приготування будівельних сумішей (Кількість коментарів: 0)
M61 Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів (Кількість коментарів: 3)
M65 Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості (Кількість коментарів: 21)
M72 Генетичні та селекційні критерії ефективності трансформації крохмалю в біоетанол у сортів та гібридів зернових культур (Кількість коментарів: 3)
M74 Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру (Кількість коментарів: 16)
M78 Інтенсифікація біотехнології вермікультивування і шляхи оптимізації використання черв’ячної біомаси та цеолітів у виробництві м’яса і яєць перепелів (Кількість коментарів: 0)
M83 Розробка методів технiко-експлуатацiйної оцінки роботи об’єктів залізничного транспорту (Кількість коментарів: 9)