Ви є тут

Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті


Номер роботи - M 71 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державною установою "Інститут гастроентерології НАМН України"

Автор: Ошмянська Н.Ю., к.м.н.

Роботу присвячено удосконаленню діагностики хворих з хронічним панкреатитом. Комплексний підхід з використанням сучасних методів комп'ютерної морфометрії та імуногістохімії дозволив підвищити репрезентативність гістологічного дослідження і виділити найбільш інформативні критерії морфологічної оцінки, а також оцінити вплив фіброзної трансформації при розвитку хронічного панкреатиту на структурні складові підшлункової залози.

Визначено закономірності морфофункціональних змін острівцевого апарату підшлункової залози на етапах її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті.  Автором отримані нові наукові дані про кількісну характеристику острівцевого апарату підшлункової залози на тлі її фіброзної трансформації й встановлено їх залежність від об'ємної частки ацинарної, сполучної та жирової тканини при розвитку хронічного панкреатиту.

Визначено, що перебудова острівцевого апарату ПЗ у відповідь на її фіброзну трансформацію на початкових стадіях розвитку ХП починається зі зменшення відносної кількості інсулін-продукуючих β-клітин в острівцях, що призводить до достовірного збільшення співвідношення α-клітин до β-клітин і до зміни розподілу гормонпродукуючих клітин в острівцях Ланґерганса.

 Отримані дані дозволяють оптимізувати методи діагностики хронічного панкреатиту, впливають на вибір способу його лікування, допомагають більш точно прогнозувати ефективність лікування, тяжкість перебігу захворювання та можливість розвитку ускладнень.

 

Кількість публікацій: 17 статей. Отримано 2 патенти України на корисну модель.