Ви є тут

Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом


Номер роботи - M 77 НАГОРОДЖЕНА

Представлено  Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Автори: Гузик М.М., к.б.н., Лабудзинський Д.О., Тихоненко Т.М.

 Роботу присвячено вивченню ролі процесів полі-ADP-рибозилювання ядерних протеїнів у розвитку клітинних дисфункцій за ЦД 1 типу.

Авторами системно досліджено рівень процесів полі-ADP-рибозилювання протеїнів у тканинах різних органів за цукрового діабету 1 типу, їх зв'язок із іншими метаболічними процесами та експериментально обґрунтовано можливість застосування нікотинаміду та холекальциферолу для корекції індукованих діабетом порушень.

Досліджено комплексну терапевтичну дію холекальциферолу в організмі тварин із цукровим діабетом на фоні вираженого дефіциту вітаміну D3, спричиненого цим захворюванням. Показано, що ці зміни супроводжуються активуванням NF-κB-асоційованих сигнальних шляхів та зростанням рівня експресії регуляторних протеїнів і протизапальних цитокінів у сироватці крові та тканинах. Продемонстровано, що введення терапевтичних доз холекальциферолу за цукрового діабету призводить до нормалізації метаболічних процесів у печінці та кістковій тканині. Ці ефекти реалізуються через механізми геномної регуляції клітинних функцій, у тому числі за участю процесів полі-ADP-рибозилювання протеїнів, та через вплив на функціонування різних ланок імунної системи (імуномодуляторна дія).

Дослідження ефектів введення терапевтичних доз нікотинаміду та холекальциферолу за експериментального цукрового діабету дають змогу стверджувати, що ці сполуки володіють протизапальною, антиоксидантною, імуномодулюючою та цитопротекторною дією.

 

Кількість публікацій: 36, в т.ч. за тематикою роботи 16 статей (7 – у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 2.