Ви є тут

Модернізація системи екологічної безпеки: складові та інструментарій досягнення


Номер роботи - M 43 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Державною установою "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

Автори:
1. ОМЕЛЬЧЕНКО Алла Анатоліївна – кандидат економічних наук, докторант ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України";
2. ШТОГРИН Галина Степанівна – кандидат економічних наук, науковий співробітник ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"
3. КАЛЕНСЬКА Ольга Вікторівна – молодший науковий співробітник ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"
4. МІСКЕВИЧ Ірина Олександрівна – аспірант ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

Авторами розкрито сутність поняття екологічної модернізації як однієї з концепцій, що розкривають способи досягнення цілей сталого розвитку. Виділено ключові елементи екологічної модернізації. Виділено екологізацію економічного розвитку як одну з форм екомодернізації, що  передбачає процес удосконалення економічних, політичних і соціальних механізмів розвитку суспільства.

Розроблено концептуальні засади соціально-екологічного розвитку ЖКГ в контексті актуальності стимулювання екологізації його суб’єктів та переходу до екологоорієнтованої економіки, що спрямовані одночасно на мінімізацію впливу на довкілля та задоволення зростаючих суспільних потреб для досягнення належного рівня життєзабезпечення й проживання;

Запропоновано основні напрями модернізаційних заходів у системі охорони атмосферного повітря для забезпечення його якості й екологічної безпеки та визначено основні інструменти сталого землекористування та управління ґрунтами з метою підвищення їх екологічної безпеки.

Модернізаційні заходи у галузях господарства покликані для збереження і відновлення забруднених природних ресурсів, в першу чергу атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, що впливає на якість життя населенн

Кількість публікацій: 23, в т.ч. 3 монографії ( 2 – закордонні), 15 статей, 5 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно бази даних складає відповідно: Google Scholar –9/3.