Ви є тут

Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою


Номер роботи - M 2 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Приватним вищим навчальним закладом «Буковинський університет»

Автор: Виклюк Я. І., д.т.н., Савчук В.В.

 Авторами розроблено оригінальні методи динамічного мультимедійного екскурсійного супроводу туриста, що забезпечує синхронізацію та відтворення персонально відібраної мультимедійної інформації у відповідності до спланованого туристом маршруту.

Запропоновано метод динамічного формування контенту екскурсії, що базується на онтологічному підході. Зазначений метод забезпечує формування контенту екскурсії за умови відсутності попередньо-спланованого туристичного маршруту екскурсії. Розроблено архітектуру мобільної інформаційної туристичної системи "Мобільний інформаційний асистент туриста" (МІАТ), що відрізняється від існуючих аналогів модулем аналізу індивідуальних особливостей користувача (тип характеру, вік, стать, освіта, персональні уподобання тощо), що дозволяє надавати туристові персоналізовану підтримку під час подорожі.

В роботі подано функціональні та архітектурні особливості безпекової рекомендаційної компоненти системи "МІАТ", що формує для користувача перелік безпечних туристичних напрямків на обраний період подорожі, та рекомендації щодо можливих небезпек.

 

Кількість публікацій: 172, в т.ч. за тематикою роботи 7 монографій, 80 статей (16 – у зарубіжних виданнях), 85 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 205 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 8.