Ви є тут

Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я


Номер роботи - M 31 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Державною установою «Інститут морської біології НАН України»

Автор: Соколов Є.В., к.б.н.

 Автором запропоновано алгоритм цілісної оцінки та розроблені нові індекси, що дозволяють визначити природну стійкість, інтенсивність гідробіологічних процесів, антропогенне перетворення природних умов і здійснити пріоритетні екологічні заходи з відновлення гідроекологічного стану. Розроблена типізація (класифікація) екосистем лиманів північно-західного Причорномор'я на основі кластерного аналізу (спільного обліку) розмірних і гідроекологічних особливостей. Визначена здатність лиманних екосистем протистояти антропогенному впливу, розглянуті особливості автотрофного процесу за останні роки, наведена оцінка антропогенного навантаження на екосистеми Дофинівського, Григор'євського та Тилігульського лиманів. Розроблено структуру пріоритетних заходів, спрямованих на відновлення гідроекологічного стану Дофинівського лиману. Розроблена методика дозволяє визначити найбільш несприятливі екологічні процеси у лиманних екосистемах та відповідно до яких підготувати пріоритетні відновлювальні заходи. Такий підхід може бути застосований з метою інтегрованого моніторингу, а так само для вирішення ряду прикладних завдань, пов'язаних з можливо допустимим антропогенним пресом і обсягом використання біологічних ресурсів лиманів північно-західного Причорномор’я. Репрезентативність і достовірність отриманих результатів в роботі підтверджується: використанням багаторічних баз даних із значеннями, визначеними «In situ», і з використанням даних космічної зйомки.

Кількість публікацій: 18 статей, 12 тез доповідей.