Ви є тут

Метод визначення розміру крововтрати при гострих та масивних кровотечах різного етіопатогенезу


Номер роботи - M 58 ПОДАНА

Представлено Одеським національним медичним університетом.

АвторРуснак С.В.

 Запропоновано метод встановлення розміру крововтрати при гострих та масивних кровотечах різного етіопатогенезу .

Визначено малоефективність сучасної діагностичної бази гострих та масивних кровотеч. Запропоновано новий метод, який,  на думку автора, відповідає сучасним вимогам та дієвий у всіх варіантах причин та протікання кровотеч, причому на всіх етапах лікування.

Створено наукові основи вивчення, діагностики та лікування гострих та масивних кровотеч різного етіопатогенезу. Сформовано базові концептуальні засади ролі згортальної системи крові в діагностиці та лікуванні хворих.

Результати впроваджено на кафедрі загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету.

Економічний ефект від впровадження - зменшення затрат на лікування та діагностику бійців АТО та хворих з кровотечами.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. за тематикою роботи  8 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 15 тез доповідей.