Ви є тут

Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті


Номер роботи - M 58 ПОДАНА

Представлено Одеським державним екологічним університетом

Автор: Гопцій М.В., к.геогр.н.

Розвиток нормативних підходів до визначення максимальних витрат води дощових паводків і весняних водопіль автор пов’язує з удосконаленням перш за все теоретичних основ розрахункових схем. Модель формування стоку «схиловий приплив – русловий стік» реалізована на прикладі максимального стоку дощових паводків у Передкарпатському регіоні. З метою удосконалення науково-методичної бази в галузі нормування характеристик максимального стоку дощових паводків річок Передкарпаття в її основу покладено теорію руслових ізохрон. В ній процес формування стоку розглядається як двухоператорна модель трансформації опадів у русловий стік. Перший оператор (схиловий стік) описується характеристиками підстилаючої поверхні схилів, а другий – трансформацією схилового припливу річковою мережею (через тривалість руслового добігання, русло-заплавне регулювання та під впливом озер, водосховищ і ставків проточного типу). Розрахункова схема рекомендується для практичного використання при визначенні максимальних модулів дощових паводків різної ймовірності перевищення у Передкарпатті.

Кількість публікацій: 21, в т.ч. за тематикою роботи 1 монографія, 4 статті, 11 тез доповідей.