Ви є тут

Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій


Номер роботи - M 69 ПОДАНА

Автор: Іванюк В.А., к.т.н.

Представлена Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

Роботу  присвячено моделюванню динамічних об’єктів, що описуються складними передатними функціями, шляхом ланцюгово-дробової апроксимації. В роботі запропоновано застосування ланцюгових дробів при побудові апроксимаційних моделей динамічних об’єктів. Розроблено алгоритми апроксимації дробово-раціональних передатних функцій високого порядку, побудови апроксимаційних моделей об’єктів з розподіленими параметрами, що описуються ірраціональними та трансцендентними передатними функціями а також  пакет прикладних програм, що містить модулі, які реалізують алгоритми побудови ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей.

Кількість публікацій: 32, в т.ч. монографія, науко-практична розробка, 13 статей.