Ви є тут

Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень


Номер роботи - M 35 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Харківським національним медичним університетом

Автор: Бутов Д.О., к.мед.н.

Запропоновано нові підходи підвищення ефективності прогнозування, діагностики та профілактики виникнення рецидиву туберкульозу легень шляхом оцінки моделюючого впливу поліморфізму гена цитокінів та С-реактивного білка, клініко-рентгенологічних та імунологічних особливостей специфічного процесу. Отримано низку фундаментальних результатів, які свідчать, що для рецидиву туберкульозу легень, інфільтративної форми з однаковою розповсюдженістю специфічного процесу більш характерний тяжкий клінічний перебіг, виражене мікобактеріовиділення, частіше спостерігається виникнення токсичних побічних дій до протитуберкульозних препаратів та стійких форм туберкульозу, характерні множинні, сформовані, великі та середні порожнини розпаду на фоні тяжких імунопатологічних і біохімічних змін у крові, ніж при вперше діагностованому туберкульозі легень.

Створено обґрунтовані основи для призначення патогенетичної терапії хворим на рецидив та мультирезистентний туберкульоз легень, яка направлена на стабілізацію прооксидантно-антиоксидантної та імунологічної системи при специфічному запаленні. Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач вивчення імуногенетичних особливостей рецидиву та мультирезистентного туберкульозу легень.

Кількість публікацій: 152, в т.ч. за тематикою роботи 2 інформаційних листа, 29 статей (8 - у зарубіжних виданнях), 52 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 46 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 6. Отримано 4 патенти, 22 акта впровадження.