Ви є тут

Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки


Номер роботи - M 58 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне ім. М.К. Янгеля"

Автори:  Деревянко І.І., к.т.н., Козіс К.В.

 На основі аналізу стану зварних з'єднань міжступеневого відсіку ракети-носія та твердопаливних корпусів ракетних двигунів, використовуючи методи моделювання, математичної статистики та теорії оцінювання, запропоновано вирішення проблеми оцінки якості ракетно-космічної техніки (РКТ).

Авторами розроблено нові методи візуально-аналітичного аналізу експериментальних вимірювань просторово-розподілених об'єктів РКТ, нові методи оцінки стаціонарності, незалежності, формування детермінованих та стохастичних моделей, вивчені особливості їх використання, визначені умови та межі їх використання. Удосконалено метод адаптивної фільтрації шумів та контактних завад, а також візуально-аналітичний метод дефектоскопії та контролю якості експериментальних вибірок вимірювань лінійно-протяжних об'єктів.

Розроблено теплозахисну систему з матеріалів вітчизняного виробництва, які використовуються в конструкції корпусу твердопаливного ракетного двигуна, та методи обробки великих масивів даних. Створено інформаційні технології дослідження стану просторово-розподілених об'єктів шляхом обробки магнітометричних вимірювань однотипових блоків зварних з'єднань, тензометричних вимірювань міжступеневого відсіку, цифрових зображень поверхонь теплозахисних покриттів.

Авторами запропоновано методичне та програмне забезпечення, яке використовується для аналізу експериментальних вимірювань просторово-розподілених об'єктів РКТ в ДП "КБ "Південне".

Кількість публікацій: 75, в т.ч. 15 статей, 20 тез доповідей, 25 технологічних звітів, довідок  та інструкцій, 15 методик.