Ви є тут

Гідродинаміка глибоководних платформ для умов Чорного моря


Номер роботи - M 58 ПОДАНА

Автор: Морева І.М., к.т.н.

Представлена Севастопольським національним технічним університетом.

Робота присвячена вирішенню проблеми оптимізації конструктивних параметрів глибоководних бурових платформ для умов Чорного моря на основі сучасних методів чисельного гідродинамічного моделювання та експериментальних досліджень.

У результаті виконання роботи вперше отримано дані про тривимірні нестаціонарні поля швидкості течії та тиску, які формуються під час впливу екстремальних морських хвиль і течій на складні конструкції глибоководних платформ для бурових робіт та для інших областей сучасних морських технологій. На цій основі визначаються знакозмінні навантаження на елементи конструкцій і характеристики коливань платформ при різних гідрометеорологічних умовах.

Експериментальні дослідження гідродинаміки фізичних моделей глибоководних платформ використані для верифікації та уточнення розроблених гідродинамічних моделей таких установок.

 Результати роботи можуть бути використані у різних міжнародних та національних проектах освоєння енергетичних ресурсів економічної зони України, а також у проектних і промислових організаціях, науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах України, які спеціалізуються в різних областях морських технологій.

Кількість публікацій: 28, в т.ч. монографія, 27 статей.