Ви є тут

Геоенергетика, фізико-хімія та гідрогеомеханіка техногенезу льосових масивів як основа інженерної протидії їхній деградації


Номер роботи - M 34 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет".

Автор: Деревягіна Н.І., к.т.н.,  Перкова Т.І., к.т.н., Причина К.С.,к.т.н.,  Шепель Н.М., к.т.н.

Створено основи новітнього науково-методичного комплексу кількісного відображення техногенних змін у льосових масивах з використанням розроблених аналітичних і чисельних моделей геоенергетики, фізико-хімії та гідрогеомеханіки, що є складовими у розроблених алгоритмах з вибору і розрахунку засобів інженерної протидії наслідкам деградації несучої здатності льосових ґрунтових основ інженерних споруд та стійкості схилів.

Сформовано базові концептуальні засади уявлень про техногенну геоенергетику льосів, аналітичного опису варіативного та модельного визначення гідрогеомеханічної стійкості льосів за техногенних змін їхніх властивостей зволоженням, мінералізованими водами та динамічними навантаженнями. Запропоновано критеріальний діапазон передзсувного потенціалу активації, варіативні коефіцієнти стійкості і коригувальні множники, параметри способу захисту будівель і параметри протиміграційного екрану для льосових основ.

Реалізовано методики комплексної оцінки стійкості льосових схилів, лабораторних досліджень міцності льосів при вібронавантаженнях, комплексних натурних вимірів динамічних параметрів, стохастичного розрахунку стійкості греблі; рекомендації з екранування хвостосховища та зміцнення основи комплексу будівель.

У порівнянні зі світовими аналогами робота відрізняється дослідженим і змодельованим механізмом техногенної деградації несучих властивостей льосів під комплексною дією фільтраційної інверсії, міграційної течії та вібродинаміки. Економічний ефект від впровадження склав 2,5 млн. грн.

Кількість публікацій: 78, в т.ч. за тематикою роботи монографія, посібник, методичні рекомендації, 63 статті ( 4 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 16 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.