Ви є тут

Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону


Номер роботи - M 40 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Предствлено Київським національним  університетом іиені Тараса Шевченко

 Автор: Мельник Л.В., к.г.н.

Розроблено методичні положення та систему методів суспільно-географічного дослідження регіонального продовольчого ринку, з’ясовані загальні особливості його територіальної організації. У розрізі виділених осередків агробізнесової діяльності із зонами їх впливу здійснено оцінку розвитку продовольчого ринку Хмельницької області, визначено прогнозний фонд споживання основних видів продовольчих продуктів та внесено рекомендації щодо поліпшення управління, моніторингу, визначено пріоритетні заходи розвитку регіонального ринку продовольства у Хмельницькій області.

Запропоновані напрямки оптимального природокористування. Результати дослідження можуть бути використано відповідними комітетами та відділами Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрації Президента України, управліннями та відділами обласних та районних державних адміністрацій для підвищення ефективності регулювання та управління агробізнесовою діяльністю регіону, розробки та реалізації заходів, спрямованих на її розвиток.

 

Кількість публікацій: 39, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 2 навчальних посібника, 2 методичні рекомендації, 18 статей (1 – у зарубіжному виданні), 15 тез доповідей.