Ви є тут

Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства


Номер роботи - M 32 ПОДАНА

Представлено Інститутом економіки промисловості Національної академії наук України

Автор: Маісурадзе М.Ю., к.е.н.

 Створено основи щодо формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства та підвищення ефективності функціонування державного сектора економіки. Отримано низку фундаментальних результатів: концептуальні положення державної політики в сфері державно-приватного партнерства; науково-методичні засади формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства. Запропоновано рекомендації з удосконалення нормативно-правового забезпечення в сфері державно-приватного партнерства, прийнятті управлінських рішень щодо реалізації проектів державно-приватного партнерства. Запропоновано науково-методичний підхід: до визначення передумов реалізації державно-приватного партнерства; до класифікації форм державно-приватного партнерства; до реалізації інтересів працівників при впровадженні програм державно-приватного партнерства.

Обґрунтувано застосування різних форм державно-приватного партнерства для окремих галузей національної економіки з урахуванням світового досвіду. Результати роботи мають значення для органів державного управління (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Фонду державного майна України), органів місцевого самоврядування, підприємств державного та приватного секторів економіки.

Кількість публікацій: 46, за темою роботи 1 монографія, 9 статей (1 - у зарубіжному виданні), 11 тез доповідей.