Ви є тут

Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)


Номер роботи - M 59 ПОДАНА

Автор: Буга Т.В., к.ф.н.

Представлена Донецьким національним університетом.

Метою запропонованої праці є вивчення динаміки 317 чоловічих (88209 ім’явжитків) і 351 жіночого (81387 ім’явжитків) імені, що було надано в українських родинах, а також 447 чоловічих (11351 ім’явжиток) і 492 жіночих (14718 ім’явжитків) імен – в українсько-мішаних сім’ях сіл Центральної Донеччини.

Вперше в науковій літературі проведено кількісний і якісний аналіз сільського антропонімікону з 1890-х по 2000- і роки та встановлено особливості різних типів українсько-мішаного іменника порівняно з українським.

Практична цінність роботи полягає в можливості використання її положень і результатів у практиці викладання лексикології, ономастики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокраєзнавства у вищих навчальних закладах; для найменування новонароджених, укладання повного словника особових імен, довідників, навчальних посібників, атласів тощо

Кількість публікацій: 18, в т.ч. монографія, 17 статей.