Ви є тут

Цикл наукових праць "Туризмологія: теоретичний та праксеологічний базис розвитку"


Номер роботи - P 40 ПОДАНА

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.

Автори: Мельниченко С.В., Ткаченко Т.І., Бойко М.Г., Михайліченко Г.І., Ведмідь Н.І., Босовська М.В., Великочий В.С., Кугутяк М.В., Томенчук Б.П.

Цикл праць являє собою комплекс навчальної і наукової літератури, що формує основи фахової освіти магістрів, спеціалістів та бакалаврів з туризму.

До циклу праць включено підручники, навчальні посібники та монографії з туризмології, дослідження ринку туристичних послуг, організації туризму та курортів, розвитку готельного бізнесу, туристичної політики, економіки суб’єктів туристичної діяльності та краєзнавчих аспектів туризму.

 Розробки із зазначених напрямів формують міждисциплінарну структуру сучасної туризмознавчої освіти в Україні та відображають теоретико-методологічні основи туризмології (теоретичної науки про туризм, що розробляє цілісну концепцію туризмології).

Науковий доробок авторів використаний у модернізації змісту вищої освіти з туризму, інтеграції у світовий та європейський освітній простір, насамперед у розробленні галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки «туризм», для підготовки базових підручників та навчальних посібників, запровадженні програм подвійного дипломування та академічної мобільності, а також для підготовки державних, регіональних концепцій та програм розвитку туристичної сфери в Україні.

Кількість публікацій: 239, в т.ч. 31 монографія, 18 підручників і навчальних посібників, 190 статей, (40 – у міжнародних виданнях ). За даною тематикою захищено 7 докторських та 2 кандидатських дисертацій.