Ви є тут

Цикл наукових праць "Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту"


Номер роботи - M 95 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Теребіленко К.В., к.х.н. Чорній В.П.

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Цикл наукових праць складається з 26 наукових статей та 24 тез доповідей, опублікованих протягом 2007-2013 років, і спрямований на вирішення важливої матеріалознавчої задачі – створення мультифункціональних матеріалів для мікрочіпових лазерів, світлодіодів білого світла та багатокольорових люмінофорів, люмінесцентних конверторів сонячної енергії, плазмових дисплеїв, сцинтиляційних детекторів рідкісних явищ, зондування розподілу температури поверхні з нано- та мікро-метровою просторовою роздільною здатністю.

 Показано, що молібдатні нанокомпозити, леговані хромом, є перспективними для розробки люмінесцентних термометрів для вимірювання карти теплового поля із високою (мікро- та нано-метровою) роздільною здатністю. Запропоновано K2Bi(PO4)(MoO4), легований двома типами активаторів Tb3+/Eu3+ для створення багатокольорового люмінофору, колір якого визначається концентраціями активаторів. Побудовано численні діаграми систем MI2MVIO4–MVIO3–MIPO3–МхOу, (MI – Li, Na, K; М – Bi, Fe, Sc, Y, лантанід (ІІІ), Zr; MVI – Mo, W). Здійснено кристалохімічний аналіз близько 30 нових сполук, на основі якого обрано ряд перспективних матриць для легування.

 В результаті теоретичних розрахунків отримано ряд характеристик енергетичної електронної зонної структури (значення забороненої зони, розподіл парціальних густин електронних станів) та експериментально встановлені спектрально-люмінесцентні властивості цирконій- та бісмутвмісних фосфатів, молібдатів та вольфраматів як нелегованих, так і активованих іонами рідкісноземельних елементів та перехідних металів. Встановлені взаємозв’язки «кристалічна будова – електронна зонна структура – люмінесцентні властивості» є важливими для розробки новітніх поліфункціональних матеріалів із бажаними оптичними властивостями.

Кількість публікацій: 79, в т.ч. 39 статей, 40 тез доповідей. Загальна кількість посилань складає 43 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =4.