Ви є тут

Цикл наукових праць «Об’єкт іпотечного правовідношення»


Номер роботи - M 76 ПОДАНА

Автор: Ходико Ю.Є., к.ю.н.

Представлений Національним університетом "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

Цикл наукових праць складається з монографії і 12 наукових статей і   містить пріоритетні результати щодо напрямів подальшого формування ефективної моделі об’єкта іпотечного правовідношення, розрахованої на її стабільне практичне застосування в Україні.

Створено основи концептуальної моделі об’єкта іпотечного правовідношення та особливостей його правового режиму з позиції теорії «єдиного об’єкта» в умовах формування ефективної системи іпотечних відносин в Україні. Отримані результати дослідження законодавства є сучасною правовою базою регулювання об’єкта іпотечного правовідношення України та деяких країн близького зарубіжжя.

Запропоновано нові підходи до розуміння об’єкта іпотечного правовідношення та особливостей передачі окремих соціально значущих об’єктів в іпотеку.

Автором проаналізовано особливості  правового режиму об’єкта іпотечного правовідношення для подальшого формування ефективного способу забезпечення виконання зобов’язання в сучасних ринкових умовах.

 Результати циклу сприяють формуванню сучасних наукових поглядів з питань об’єкта іпотечного правовідношення та особливостей його правового режиму і можуть бути використані у науково-дослідній, правозастосовній, законопроектній діяльності та навчальному процесі.

Кількість публікацій: 25, в т.ч. за темою роботи монографія, 12 статей, 12 тез доповідей.