Ви є тут

Цикл наукових праць "Боротьба за українську державність у 1917-1921 рр.: політичні та соціальні аспекти"


Номер роботи - M 38 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Скальський В.В,, к.і.н., Тимченко Р.В., к.і.н., Файзулін Я.М., к.і.н.

 Представлений Інститутом історії України НАН України

Цикл наукових праць складається зі збірника документів, 2 брошур і 20 наукових статей, , опублікованих протягом 4 років.

Отримано низку фундаментальних результатів з історії боротьби за українську державність (1917-1921 рр.), коли відбувалися складні драматичні процеси становлення та функціонування Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, їхнього протистояння з зовнішньо- і внутрішньополітичними ворогами.

Досліджено питання про становище українського суспільства у роки революційних перетворень, особливості державотворчих та політичних процесів на західноукраїнських землях, збройну боротьбу Армії УНР за свою незалежність.

Запропоновано нові підходи щодо створення сучасної концепції державотворчих процесів в Україні у ХХ столітті в контексті становлення комунікативних зв’язків між різними частинами українського суспільства, а також між суспільством та владою. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач у дослідженні низки важливих, але практично не висвітлених на попередніх історіографічних етапах аспектів взаємодії суспільства та влади, становлення нових форм державності в Україні в 1917-1921 рр.

Кількість публікацій: 43, в т.ч. за темою роботи 1 збірник документів, 2 брошури та 20 статей.