Ви є тут

Біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування у ветеринарній медицині


Номер роботи - M 61 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Автор: Харкевич Ю.О., к.в.н, Прядченко В.І., к.в.н.

Метою роботи є дослідження біологічних властивостей стовбурових клітин тварин в процесі їх отримання та культивування, а також перспектив їх застосування у ветеринарній медицині, зокрема при ушкодженні суглобового хряща та шкіри тварин.  Авторами встановлено оптимальні умови отримання мезенхімальних стовбурових клітин із кісткового мозку тварин (кролів, котів, собак), підібраний склад культуральних середовищ для їх культивування, що забезпечує високу проліферативну активність, досліджено колонієформуючу здатність мезенхімальних стовбурових клітин тварин, вплив мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку на перебіг репаративного хондрогенезу в експериментально змодельованому дефекті суглобового хряща тварин (кролів), на перебіг репаративних процесів у шкірі тварин (щурів), досліджено показники імунного статусу тварин-реципієнтів (щурів) при введенні мезенхімальних стовбурових клітин.

Результати досліджень можуть бути реалізовані у наукових установах, які вивчають властивості стовбурових клітин, а також у клінічній ветеринарній практиці при лікуванні тварин з ушкодженням хряща і шкіри, які не піддаються лікуванню традиційними методами.

Кількість публікацій:монографія, 2 методичні рекомендації, 10 статей, 8 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 7 патентами.