Ви є тут

Адаптація стругової технології відпрацювання вугільних пластів до гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу


Номер роботи - M 55 ПОДАНА

Автори: Іванов О.С., к.т.н., Кравченко К.В., к.т.н., Халимендик О.В., к.т.н., Дубицька М.С.

Представлена Національним гірничим університетом

Метою роботи є встановлення закономірностей геомеханічних процесів, що протікають в породному масиві при швидкому оголенні порід при роботі стругової установки, та обґрунтування технічних рішень, що застосовуються на всіх етапах впровадження нової технології стругового видобутку вугілля в складних гірничо-геологічних умовах при відпрацюванні тонких вугільних пластів Західного Донбасу.

Визначено закономірності геомеханічних процесів, що протікають у вуглепородному масиві на всіх стадіях підготовки та відпрацювання вугільних пластів, з урахуванням складності гірничо-геологічної та гірничо-технічної ситуації, що дозволило успішно реалізувати стратегічну програму з адаптації та впровадження стругової технології на шахтах Західного Донбасу.

Встановлено закономірності розподілу напружень і деформацій навколо підготовчих виробок в зоні впливу виробленого простору лави при різних темпах оголення порід.

 Розроблено методики обробки сигналу хвильового пакета зондуючого сигналу, що дозволяє визначити геометричні параметри неоднорідностей при проходженні виробок в зонах геологічних порушень, та доведенні факту існування інформаційної амплітудно-фазової модуляції низькочастотних огинань спектральної щільності потужності несучих частот зондуючого сигналу, що пройшов через неоднорідний породний масив.

Отримані наукові та практичні результати роботи використовуються структурними підрозділами ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Економічний ефект від впровадження результатів роботи складає більше 5,5 млн. грн. на одну виїмкову дільницю.

Кількість публікацій: 15, в т.ч. 9 статей (3 у фахових виданнях), 6 тез доповідей.