Ви є тут

2012 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 642/2012 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2012 року

За Цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування"
За Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів"
За Теоретичні основи нової лазерної електрон-атомної та іонної спектроскопії за рахунок зіткнень і лазерної фотоелектронної гамма-ядерної спектроскопії молекул
За Нові механізми електронного транспорту в приладових структурах та омічних контактах на основі широкозонних напівпровідників
За Змінність активних ядер галактик як джерело інформації про їх будову
За Цикл наукових праць "Моделювання й розрахунок змін напруженого та електропружного стану елементів конструкцій із тріщинами та тонкими включеннями"
За Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій
За Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації
За Цикл наукових праць “Корозійно-воднева деградація сталей тривало експлуатованих магістральних нафтогазопроводів, її оцінювання та запобігання”
За Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств
За Розробка матеріало-енергозберігаючої технології інжекційного рафінування чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах
За Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля
За Цикл наукових праць "Методи структурного та параметричного синтезу сучасних мультисервісних телекомунікаційних мереж"
За Захист інформації методами комп’ютерної стеганографії
За Цикл наукових праць "Нові кристалофосфори на основі оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними іонами, для використання у фотоніці, оптиці та медицині"
За Удосконалення системи діагностичних заходів для прогнозування перебігу травматичних деформацій шийного відділу хребта
За Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів
За Цикл наукових праць "Оцінка та прогноз біоризиків водного середовища в Україні та Білорусії на основі мультимаркерного аналізу стану водних тварин"
За Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів
За Цикл наукових праць "Вплив металевих включень на структуру та властивості природних наноструктурних матеріалів"
За Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур
За Полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих навчальних закладів
За Розробка та оптимізація вакуумно-технологічного обладнання, технологій синтезу і дослідження функціональних наноструктур
За Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників
За Цикл наукових праць "Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917)"

Сторінки