Ви є тут

2012 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 642/2012 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2012 року

За Синтез та термічні перетворення гетерометальних акваамінофосфатів
За Цикл наукових праць "Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні"
За Цикл наукових праць "Модернізація управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня"
За Цикл наукових праць "Нематичні колоїди: теорія та експеримент"
За Цикл наукових праць "Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України"
За Розробка новітніх технічних рішень та способів з покращення експлуатаційних властивостей локомотивів
За Основи теорії просторового формоутворення черв’ячних фрез
За Екологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні аспекти розширення ареалів риб-вселенців
За Цикл наукових праць "Отримання інформації органами державної влади: проблеми теорії і практики"
За Цикл наукових праць "Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз"
За Тканини технічного призначення: проектування структури, умови формування і опорядження
За Цикл наукових праць "Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: досвід для України"
За Цикл наукових праць "Координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями"
За Цикл наукових праць "Проникність мітохондріальних мембран як нова мішень кардіопротекції"

Сторінки