Ви є тут

Зниження витрати палива та забруднення навколишнього середовища вантажними автомобілями шляхом розширеного використання дизелів


Номер роботи - M 73 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Снижения затрат топлива и загрязнения окружающей среды грузовыми автомобилями путем расширенного использования дизелейМороз В. В., Добровольский А. С. Decrease of auto trucks’ fuel consumption and environmental contamination by expanded usage of diesel enginesMoroz V.V.,Dobrovol'skiy A.S.


 

Автори: Мороз В. В.,к.т.н.,  Добровольський О. С, .к.т.н.

 

Представлена Національним транспортним університетом

 

Авторами розроблено методику, яка дозволяє вибирати доцільний тип двигуна для вантажного автомобіля та системи автоматичного регулювання з урахуванням витрати палива, викидів шкідливих речовин та енергетичних показників двигуна в залежності від умов його експлуатації.

Проведено уточнення математичної моделі шляхом введення в неї додаткової кількості показників роботи дизеля, що дозволяє більш об’єктивно оцінювати його екологічні показники в різних умовах експлуатації.

Практичне значення результатів досліджень складають:

- числові значення витрати палива, шкідливих викидів, енергетичних показників бензинового двигуна і дизеля, які дають можливість визначити доцільний тип двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації;

- поліноміальні залежності, які описують енергетичні і екологічні показники та паливну економічність дизеля в різних швидкісних і навантажувальних режимах;

- рекомендації щодо вибору доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації;

- конструкція однорежимного регулятора для серійного паливного насоса високого тиску 4УТНМ для заміни всережимного регулятора частоти обертання дизеля;

- кількісні показники роботи вантажного автомобіля з дизелем при різних методах регулювання;

- математичні моделі, які описують паливну економічність, енергетичні і екологічні показники дизеля з однорежимним регулятором частоти обертання в широкому діапазоні швидкісних і навантажувальних режимів.

Кількість публікацій:    39 наукових публікацій. 2 патенти.