Ви є тут

Забезпечення надійності та визначення ресурсу енергетичних установок


Номер роботи - M 9

Автори:

Обеспечение надежности и определение ресурса энергетических установок

Красников С.В., Ларин А.А.

Krasnikov S.V., Larin O.O.

Автори: Красніков С.В., Ларін О.О.

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" (МОН України).

Кількість публікацій: 16 наукових праць.

Автором запропоновано новий напрямок досліджень надійності та прогнозування ресурсу турбоагрегатів енергетичних установок, що базується на урахуванні найбільш чутливих до вібрацій елементів: лопаткових вінців та корпусів циліндрів низького тиску.

Проведені теоретичні дослідження та розроблено математичний апарат для дослідження власних та вимушених коливань складних механічних систем з урахуванням випадкових факторів, що обумовлені технологією виготовлення та експлуатаційною деградацією.

Розроблено методи створення моделей елементів турбоагрегатів, що враховують особливості геометрії та складну динамічну поведінку лопаткового апарату та корпусних конструкцій циліндру низького тиску парової турбіни. Для дослідження вібраційної надійності запропоновано моделі «лопаткові вінці» та «турбоагрегат-фундамент-основа», що враховують внутрішні зміни нерівномірного контакту та розбіжності фізичних властивостей.

Авторами розроблено математичні моделі, методики їх побудови, програмне забезпечення, а також проведено комплексні дослідження. Проведено чисельні дослідження впливу технологічних та експлуатаційних факторів на вібраційні характеристики та надійність енергетичних установок потужністю 300 МВт. Для підвищення надійності запропоновано ряд конструктивних змін окремих елементів турбоагрегатів, що були розглянуті у дослідженні.