Ви є тут

За роботу \"Цілковита розв’язність задачі Коші у просторах типу S для деяких параболічних рівнянь\".