You are here

За роботу \"Цілковита розв’язність задачі Коші у просторах типу S для деяких параболічних рівнянь\".