Ви є тут

Використання висококонцентрованих потоків енергії для створення функціональних матеріалів із підвищеними властивостями


Номер роботи - M 50 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом імпульсних процесів і технологій НАН України

Автори:
1. ЛИПЯН Євген Васильович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України
2.ПРИСТАШ Микола Сергійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України
3. ТОРПАКОВ Андрій Сергійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України

Встановлено закономірності структуро- та фазоутворення частинок порошкових композицій при їх високовольтному електророзрядному синтезі, а також консолідованих матеріалів в умовах іскрового плазмового спікання. Визначено зв'язок параметрів впливу з  функціональними та фізико-механічними властивостями порошків та консолідованих з них матеріалів. Розроблено технологічні прийоми створення металоматричних композитів на основі заліза, титану та алюмінію з високими показниками твердості, міцності, стійкості до абразивного зношування. Запропоновано спосіб модифікації структури жароміцних сплавів із використанням порошків, отриманих методом електророзрядної підготовки.

У порівнянні зі світовими аналогами розроблений метод дозволяє одержувати матеріали з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями та меншою собівартістю.

Створені матеріали можуть бути використані для заміни імпортних жароміцних сплавів та інструментальних матеріалів, зменшуючи собівартість деталей до 50 %, забезпечуючи при цьому підвищення фізико-механічних властивостей деталей, що працюють в умовах підвищених температур та абразивного зношування.

Розроблені матеріали та технологічні процеси пройшли дослідно-промислові випробування  на ДП НВКГ "Зоря" – "Машпроект", ДК "Укроборонпром", "EPoS s.r.l." (Італія) та ДП "Експериментальне виробництво ІІПТ НАНУ".

Кількість публікацій: 105, в т.ч. 50 статей (11 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 55 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 11/2, Google Scholar – 67/5. Отримано 7 патентів України на винахід, 10 патентів на корисну модель.