Ви є тут

Використання мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією при захворюваннях підшлункової залози, ускладненої обмеженими скупченнями рідини


Номер роботи - M 63 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Вищим державним навчальним закладом  "Українська медична стоматологічна академія"

Автор: Оганезян А.Г., к.м.н.

Метою роботи є поліпшення результатів лікування пацієнтів з захворюваннями підшлункової залози, ускладненими формуванням обмежених скупчень рідини, шляхом визначення показань, строків та методів мініінвазивних та відкритих оперативних втручань з приводу обмежених скупчень рідини.

Автором  досліджено роль вродженого імунітету в формуванні інфікованих обмежених скупчень рідини за гострого панкреатиту, оцінено  інволюцію обмежених скупчень рідини за гострого та хронічного панкреатиту залежно від зрілості їх стінки.

Визначено прогностично значущих критеріїв інфікування обмежених скупчень рідини та розроблено диференційовану тактику лікування з визначенням показань, строків і методів виконання сучасних мініінвазивних та відкритих оперативних втручань з приводу обмежених скупчень рідини з використанням шкали оцінки ефективності пункційно-дренувальних втручань під ультразвуковою навігацією, яка сприяє поліпшенню результатів лікування, зменшенню випадків ускладнень та зниженню летальності, зменшенню термінів перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні.

Результати клінічної роботи ґрунтуються на обстеженні та лікуванні 172 пацієнтів з гострим та хронічним панкреатитом, ускладненим формуванням обмежених скупчень рідини, що були розподілені на чотири групи в залежності від лікувальної тактики.

     Проведені клініко-лабораторні, молекулярно-генетичні, імунологічні, інструментальні дослідження, за результатами яких, розроблений, обґрунтований та впроваджений алгоритм хірургічної тактики з застосуванням сучасних мініінвазивних і відкритих оперативних втручань з визначенням чітких показань, строків і методів лікувального впливу, який сприяв поліпшенню результатів лікування.

Кількість публікацій: 33, в т.ч. за темою роботи 23 статті, 6 тез доповідей. Отримано 2 патенти України на корисну модель.