Ви є тут

Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні


Номер роботи - P 7 ПОДАНА

Представлено Полтавським національним технічним уніаерситетом імені Юрія Кондратюка.

Автори: Павліков А.М., Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Шулик В.В., Чевганова В.Я., Голік Ю.С., Конюк А.Є., Колієнко А.Г.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблемустворення технології будівництва доступного житла на основі впровадження у будівельну галузь України удосконаленої енергоефективної конструктивної системи та нових технологій монтажу будівель, варіантного проектування та зведення їх фундаментів і штучних основ  у складних інженерно-геологічних умовах із застосуванням найбільш перспективного обладнання вітчизняного виробництва, а також екологічно безпечних рішень інфраструктури.

Розроблено наукові засадита методологію розрахунку залізобетонних конструкцій на складні види деформацій, що дозволяє значно спрощувати існуючі конструктивні рішення будівель, а також ефективних фундаментів і штучних основ безкапітельно-безбалкової каркасної конструктивної системи.

Створено необхідну державну нормативну базу проектування та влаштування доступного житла.

Створена технологія будівництва доступного житла на основі впровадження у будівельну галузь удосконаленої енергоефективної конструктивної системи відповідає світовому рівню.

Науково-технічні розробки, реалізовані в будівельну галузь, підтвердили свою високу спроможність забезпечення населення доступним житлом. Упровадження безкапітельно-безбалкової каркасної конструктивної системи у будівництво багатоповерхових будівель під житло дозволяє зменшити його вартість 1м2 майже на 40% у порівнянні з будівлями, що зводяться за традиційними стіновими та каркасними конструктивними системами. При цьому швидкість зведення будівлі зростає на 50%. При загальних сучасних обсягах будівництва об'єктів із застосуванням збірного залізобетону в Україні потенційний економічний ефект від упровадження запропонованих розробок становитиме 1,39 млрд. грн./рік. Застосування розробок сприятиме відновленню роботи заводів з випуску збірних залізобетонних конструкцій, створенню значної кількості робочих місць у будівництві.

Кількість публікацій: 15 монографій, 600 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 100 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 4 докторських та 60 кандидатських дисертацій.