Ви є тут

Вплив радіонуклідного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС на біорізноманіття бактерій і молекулярну фізіологію рослин


Номер роботи - M 61 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Автори: Паренюк О.Ю., к.б.н., Данченко М.М., к.б.н.

 Авторами вивчено вплив радіонуклідного забруднення ґрунту на малорухомі компоненти екосистем, такі як мікроорганізми та рослини. Застосування новітніх методик для вивчення впливу хронічного опромінення на біоту зумовило отримання даних, аналогів яких ще не опубліковано. Авторами вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, що домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах. Оцінено динаміку кількості функціональних груп ґрунтових мікроорганізмів.

Визначено здатність до акумуляції 137Cs бактеріями, виділеними із забруднених радіоактивними речовинами ґрунтів, та компонентами бактеріальних добрив із колекції академічного інституту. Досліджено вплив цих мікроорганізмів на перехід 137Cs у рослини. Вперше проаналізовано протеоми насіння сої та льону, вирощеного на забруднених радіонуклідами територіях поблизу Чорнобильської АЕС, та визначено клітинні процеси, змінені внаслідок дії малих доз. Встановлено схеми відповіді малорухомих елементів екосистеми на радіонуклідне забруднення.

Отримані результати розміщені в Інтернет-базах даних, відкритих для загального користування, що робить важливий внесок у публічність досягнень української науки та стимулює ефективну міжнародну співпрацю для вирішення питань подолання наслідків радіонуклідного забруднення територій.

 

Кількість публікацій: 75, в т.ч. за тематикою роботи методичний посібник, 23 статті (14 – у зарубіжних виданнях), 51 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 104 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 7 та 133 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7.