Ви є тут

Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині


Номер роботи - M 79 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Автор: Бацевич (Нестерович) Н.В., к.геол.н.

 Автором  з’ясовано геохімічні і петрографічні особливості породно-рудних комплексів трапової формації у межах Західної Волині, визначено температуру, склад і походження флюїдів магматичних та постмагматичних процесів і створено узагальнену модель магматично-гідротермального мінералогенезу.

Побудовано карти потужності і рельєфу та розрізи свердловин світ і товщ усіх стратифікованих одиниць району та встановлено пряму залежність між потужністю виливу і концентраціями міді. Встановлено генетичне значення знахідок пізолітів у туфах бабинської світи. Вперше проведено систематичне мінералофлюїдологічне вивчення вулканітів.

Запропоновано можливі механізми перенесення, локалізації міді на відповідних рівнях лавових утворень. Отримані результати проведених петрографо-петрохімічних досліджень із врахуванням онтогенічних аспектів дали можливість створити не лише цілісний образ текстурно-структурних особливостей трапових утворень в межах Західної Волині, але і пояснити причини локалізації промислової міднорудної мінералізації в певних ділянках окремих товщ і світ.

Проведені дослідження петрохімічних особливостей вулканітів показують, що неоднорідність у хімічному складі зумовлена процесами флюїдно-лікваційної взаємодії. Аналіз отриманого матеріалу склав основу для розробки принципової схеми міграційних процесів у породно-рудних комплексах трапової формації Західної Волині, зокрема, при формуванні самородномідної мінералізації за участі таких активних агентів, як діоксид вуглецю, азот і хлор.

 

Кількість публікацій: 26, в т.ч. за тематикою роботи 8 статей (1 - у зарубіжному виданні).