Ви є тут

Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії


Номер роботи - M 37 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Державним закладом «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України».

Автор: Бєлослудцева К. О., к.мед.н.

В роботі вирішено важливе завдання пульмонології – підвищено ефективність лікування хворих на тяжку негоспітальну пневмонію (ТНП) шляхом оптимізації диференціальної діагностики з урахуванням діагностичної та прогностичної значущості маркерів системного запалення (прокальцитоніну (ПКТ), С-реактивного протеїну) та клітинного імунітету (CD4, CD8) та зменшення вартості лікування хворих.

Розроблено наукові засади: додаткові диференціально-діагностичні критерії ТНП бактеріальної етіології з використанням маркера ПКТ. Уточнено наукові дані про клінічний перебіг ТНП різної етіології з урахуванням стану клітинного імунітету. Розроблено і впроваджено алгоритми оцінки тяжкості хворих шляхом врахування рівнів ПКТ і CD4. Оптимізована антибактеріальна терапія (АБТ) хворих на ТНП шляхом розробки об'єктивних критеріїв оцінки ефективності та достатності етіотропного лікування шляхом динамічного визначення рівня ПКТ, що сприяє скороченню терміну знаходження у відділенні інтенсивної терапії, швидшій заміні парентеральних форм антибіотиків на пероральні, зменшенню строків АБТ та знаходження у стаціонарі, що зменшує ризик побічних ефектів від АБТ та несе за собою вагомі економічні переваги для держави та хворого.

Результати роботи були прийняті для доповідей на 23-му та 24-му щорічних конгресах Європейського респіраторного товариства “23rd, 24rd Annual Congress of the European Respiratory Society” (Барселона, 2013 р., Мюнхен, 2014 р.), XV та XVI Міжнародних конгресах МАКМАХ з антимікробної терапії «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» (Москва, 2013 р., Москва, 2014 р.)). Економічний ефект від впровадження: запропонований принцип ПКТ-орієнтовної терапії сприяє зменшенню тривалості АБТ в 1,7 рази.

Кількість публікацій: 35, в т.ч. за темаю роботи 7 статей ( 1 – у зарубіжному виданні), 18 тез доповідей, 1 практичний посібник.