Ви є тут

Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків


Номер роботи - M 51 ПОДАНА

Автор: Сидоркіна М.Ю., к.психол.н.

Представлена Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

Метою проведеного дослідження є визначення соціально-психологічного потенціалу творчої взаємодії у сфері сімейних стосунків. Наукова новизна роботи полягає у розширенні уявлень про особливості динаміки сімейних стосунків під впливом творчої взаємодії членів сім’ї. Спільна художня творчість, що постає формою організації творчої взаємодії в сім’ї, вперше розглядається як чинник гармонізації сімейних стосунків. Проаналізовано механізм впливу спільної художньої творчості на систему сімейних стосунків.

Розроблено концептуальну соціально-психологічну модель застосування спільної художньої творчості як чинника гармонізації сімейних стосунків. Доведено, що творча взаємодія сприяє зростанню згуртованості, гнучкості сімейної системи, зміцненню меж нуклеарної сім’ї та значною мірою – нормалізації її ієрархії. Обґрунтовано можливості та обмеження гармонізувального потенціалу творчої взаємодії для сімей. Виявлено типи проблем у сімейних стосунках, гармонізація яких може ефективно здійснюватися шляхом участі сімей у заняттях спільною художньою творчістю, організованою у формі сімейної арт-терапевтичної студії.

Практичне значення роботи визначається її спрямованістю на розроблення пакету технологій гармонізації сімейних стосунків. Прикладний аспект роботи полягає у можливості використання отриманих даних для доповнення змісту навчальних курсів з психології сім’ї, соціальної психології, практичної психології, соціальної роботи у вищих навчальних закладах, а також у профілактичній, консультативній та корекційній роботі центрів психологічної допомоги, соціально-психологічних служб, психологів системи освіти.

Кількість публікацій: 27, в т.ч. за темою роботи 21: 12 статей, 2 методичні рекомендації (1 у співавторстві), 6 тез доповідей, h-індекс =1