Ви є тут

Теорія, методи синтезу та промислова реалізація економічних спеціалізованих цифрових обчислювальних засобів швидкої обробки великих інформаційних масивів


Номер роботи - P 48 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р48

Теорія, методи синтезу та промислова реалізація економічних спеціалізованих цифрових обчислювальних засобів швидкої обробки великих інформаційних масивів

Єлаков С.Г., Зінченко О.О.,

Капран І.І., Лісовенко О.П.,

Новіков М.В., Руденко О.Г.,

Сліпченко М.І., Сотников О.М.

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

Робота присвячена розробці та впровадженню швидкодіючих процесорів і представляє собою цикл досліджень, проведених авторським колективом за останні 20 років.

Основним теоретичним досягненням авторів є заміна складних аналітичних функцій, що описують необхідні для реалізації перетворення,  на суперпозицію функцій, простих для їх апаратної реалізації. Авторські розробки базуються на використанні сплайн- та нейромережевої апроксимації і функціональної регенерації. Для апаратної реалізації розроблених алгоритмів вирішувалась задача апроксимації функцій від декількох змінних в реальному часі.

На основі теоретичних досліджень розроблено методи синтезу цифрових обчислювальних засобів нового покоління, які відрізняються гнучкою перенастроюваною архітектурою, що дозволяє виконувати широкі спектри перетворень з високою продуктивністю, високою швидкістю обробки великих потоків вхідної інформації. Створено цифрові спеціалізовані процесори, а також автоматизовані системи управління на їх основі, які відрізняються від зарубіжних аналогів більш високою швидкістю перетворення, більш широким спектром можливостей.

Розроблені технічні засоби впроваджені в численні об'єкти й комплекси у металургійній, цементній, будівельній, авіаційній, космічній, машинобудівній галузях, харчовій промисловості, оборонній галузі України, телебаченні, ІТ-індустрії та ін. із значним економічним ефектом.

Основні результати викладено у 156 наукових публікаціях, отримано 63 авторських свідоцтв і 14 патентів. За результатами досліджень захищено 27 кандидатських дисертацій.