Ви є тут

2008, Національна премія / Державні премії

Номер Назва роботи Презентація
P1 Цикл досліджень, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві (Кількість коментарів: 0)
П1 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Комп’ютерна дискретна математика" (Кількість коментарів: 0)
P2 Комплекс науково-дослідних та технологічних робіт з регулювання ядерної та радіаційної безпеки у відповідності з міжнародними стандартами та впровадження їх у практичну діяльність на АЕС України (Кількість коментарів: 0)
П2 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (Кількість коментарів: 0)
П3 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників"Двигуни внутрішнього згоряння" (Кількість коментарів: 0)
P3 Розробка і промислове освоєння швидкоз’ємної касетної теплової ізоляції багаторазового використання для трубопроводів і устаткування атомних електричних станцій з реакторами ВВЕР-1000 (Кількість коментарів: 0)
P4 Розробка та впровадження нових способів і технологій фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних з відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та напівфабрикатів (Кількість коментарів: 0)
П4 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Фізіологія рослин"; (Кількість коментарів: 0)
P5 Некласичні проблеми механіки руйнування (статика, динаміка, стійкість) (Кількість коментарів: 3)
P6 Цикл робіт "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації" (Кількість коментарів: 0)
P7 Розвиток фізико-технологічних основ, розробка і організація серійного виробництва елементів і систем оптоелектроніки (Кількість коментарів: 0)
P8 Металічні і неметалічні корисні копалини України (Кількість коментарів: 4)
P9 Наукові засади системного моніторингу і управління водними екосистемами та їх практична реалізація на основі ГІС-технологій (Кількість коментарів: 0)
P10 Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів (Кількість коментарів: 0)
P11 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок" (Кількість коментарів: 0)
P12 Фізичні методи і комп’ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації (Кількість коментарів: 0)
P13 Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників (Кількість коментарів: 0)
P14 Цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз" (Кількість коментарів: 0)
P15 Цикл наукових праць "Нові якісні методи нелінійної механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та проблем керування" (Кількість коментарів: 0)
P16 Відродження спадщини видатної української родини Симиренків і створення нового напрямку у вітчизняній науці -симиренкознавства (Кількість коментарів: 2)
P17 Система моніторингу, управління селекційним процесом, біотехнологічних методів для створення вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин і птиці з високим генетичним потенціалом продуктивності (Кількість коментарів: 0)
P18 Цикл праць ";Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво" (Кількість коментарів: 0)
P19 Цикл наукових праць:"Економічна енциклопедія"; у 3-х томах та "Економічний енциклопедичний словник"; у 2-х томах (Кількість коментарів: 0)
P20 Коксозамінні енергозаощаджуючі технології (Кількість коментарів: 0)
P21 Селекція високопродуктивних сортів сої і їх впровадження у виробництво (Кількість коментарів: 0)
P22 Комплекс науково-технологічних робіт з впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції (Кількість коментарів: 0)
P23 Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління) (Кількість коментарів: 0)
P24 Цикл робіт "Мікробна корозія підземних споруд та розробка заходів їх захисту" (Кількість коментарів: 0)
P25 Створення та впровадження в серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань (Кількість коментарів: 0)
P26 Розробка та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском (Кількість коментарів: 0)
P27 Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження ракети-носія "Зеніт-3SL";як невід"ємної частини комплексу "Морський старт" (Кількість коментарів: 0)
P28 Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі (Кількість коментарів: 0)
P29 Система активного захисту літальних апаратів (Кількість коментарів: 0)
P30 Створення та впровадження в медичну практику комплексних препаратів для малооб’ємної інфузійної терапії (Кількість коментарів: 1)
P31 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління (Кількість коментарів: 0)
P31 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління (Кількість коментарів: 0)
P32 Квантові явища в нових вуглецевих наносистемах (Кількість коментарів: 0)
P33 Молекулярно-генетичні основи біотехнології відтворення тварин (Кількість коментарів: 0)
P34 Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації (Кількість коментарів: 0)
P35 Розробка та впровадження ефективних методів діагностики, лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості та глухоти (Кількість коментарів: 0)
P36 Розробка та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі (Кількість коментарів: 0)
P37 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта (Кількість коментарів: 0)
P38 Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування (Кількість коментарів: 0)
P39 Розроблення та впровадження технологій продовження термінів служби керованих засобів ураження іноземної розробки та виробництва (Кількість коментарів: 0)
P40 Наукові основи створення та широке впровадження нового класу зносостійких захисних матеріалів на основі евтектичних сплавів заліза і кобальту з тугоплавкими фазами втілення для продукції машинобудування (Кількість коментарів: 0)
P41 Експериментальні дослідження біологічної дії електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону як чинника довкілля (Кількість коментарів: 0)
P42 Система управління фінансами в галузі освіти і науки (Кількість коментарів: 0)
P43 Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей та сімейств автомобілів підвищеної прохідності в інтересах народного господарства та оборони України (Кількість коментарів: 0)
P44 Цикл наукових праць "Оптимізація природокористування і забезпечення екологічної безпеки" (Кількість коментарів: 0)
P45 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу (Кількість коментарів: 0)
P46 Розробка, створення, освоєння серійного виробництва та впровадження гами високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління (Кількість коментарів: 0)
P47 Рослини в космосі: гравічутливість та розробка технологій вирощування (Кількість коментарів: 0)
P48 Теорія, методи синтезу та промислова реалізація економічних спеціалізованих цифрових обчислювальних засобів швидкої обробки великих інформаційних масивів (Кількість коментарів: 0)
P49 Створення та впровадження інноваційної системи управління якістю підготовки лікарів в Україні (Кількість коментарів: 0)
P50 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в абдомінальній онкології (Кількість коментарів: 0)
P51 Розробка та впровадження сучасних методів хірургічного лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени (Кількість коментарів: 0)
P52 Наукове обґрунтування ресурсів і запасів нафтогазоперспективних об’єктів України (Кількість коментарів: 0)
P53 Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок (Кількість коментарів: 0)
P54 Розробка наукових засад, створення та впровадження у серійне виробництво комплексу прецизійної електровимірювальної апаратури для народного господарства України (Кількість коментарів: 0)
P55 Дослідження, розробка і впровадження енергоефективних технологій та обладнання кабельного електрообігріву в Україні (Кількість коментарів: 0)
P56 Розробка наукових засад управління земельними ресурсами, що забезпечує високу ефективність використання і охорони землі (Кількість коментарів: 0)
P57 Розвиток теоретичних основ удосконалювання і підвищення економічної й екологічної ефективності теплогенеруючих установок систем теплопостачання житлово-комунального господарства (Кількість коментарів: 0)