Ви є тут

Синтез окислювальних барвників на текстильних матеріалах


Номер роботи - M 65 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научныхработ "Синтез окислительных красителей на текстильных материалах"Авторы:Гаранина О.О., Редько Я.В. Аseriesof the work"Synthesis of oxidizing dyes on textile materials"Authors: Garanina O.O., Red'ko Ya.V.


 

Автори:Гараніна О.О.,к.т.н.,Редько Я.В., к.т.н.

Представлена Київським національним університетом технологій та дизайну

Авторами науково обґрунтовано та розроблено технологію фарбування окислювальними барвниками текстильних матеріалів.

Досліджено закономірності сорбції напівпродуктів та їх термодинамічної спорідненості до текстильних матеріалів, доведено можливість колорування окислювальними барвниками синтетичних і бавовняних текстильних матеріалів. Встановлено загальний підхід для підвищення спорідненості ПФДА та аніліну до бавовняних, поліефірних та поліакрилонітрильних волокон окислювальних барвників при фарбуванні і використано його при реалізації розроблених технологій колорування.

Результати роботи можуть бути  використані для  створення електропровідного технічного текстилю на основі природних і хімічних волокон та їх сумішей.

Запропонована технологія фарбування окислювальними барвниками текстильних матеріалів на основі хімічних волокон є економічно більш ефективною у порівнянні із загальноприйнятими методами .

Результати роботи впроваджено в навчальний процес кафедри опоряджувального виробництва Київського національного університету технологій та дизайну, апробовані у виробничих умовах Державної холдингової компанії Артем ЗАТ «Артемконтакт» та ЗАТ «Оксамит».

 

Кількість публікацій:  60  наукові публікації,в т.ч. 25  статей,  35  тез доповідей.  6 патентів.